Biuro Turnieju
Ilona Guzior – koordynator rekrutacji
e-mail: turniej@filharmonia.szczecin.pl
nr tel. 519 831 716