O turnieju

Muzyka płynąca z serca, radość muzykowania, najpiękniejsza muzyczna prawda. Konkurs, Festiwal, Spotkanie – tak w skrócie można opisać Turniej Muzyków Prawdziwych w Szczecinie. W dniach 1-4 września 2022 roku po raz ósmy Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie będzie rozbrzmiewać tradycyjnymi melodiami i pieśniami z różnych regionów Polski i krajów sąsiednich.


Przewodnią ideą Turnieju Muzyków Prawdziwych jest tworzenie przestrzeni dla dialogu pomiędzy kulturą tradycyjną w jej wersji in crudo a współczesnym żywym doświadczeniem i tworzeniem tradycji. Otwarta formuła wydarzenia jest zachętą do udziału dla wszystkich typów wykonawców: muzyków ludowych, muzykantów, rekonstruktorów, ale też współczesnych interpretatorów, często w nieszablonowy sposób łączących muzykę tradycyjną z jazzem, rockiem, elektroniką jak i muzyką eksperymentalną czy klasyczną. Nie mamy podziału na muzyków profesjonalnych i muzyków amatorów, do udziału w Turnieju zapraszamy zarówno tych wykonawców, którym muzyka ludowa towarzyszy od urodzenia i którzy kontynuują tradycje swojego regionu, jak i tych, którzy świadomie poszukują w muzyce tradycyjnej swojej indywidualnej drogi artystycznej.

Pomorze Zachodnie i Szczecin są regionem wyjątkowym pod względem tożsamości, historii i kultury. Po drugiej wojnie światowej te ziemie stały się miejscem spotkania różnych tradycji i kultur regionalnych, przeniesionych przez każdego pojedynczego człowieka. Zróżnicowanie melodii, ozdobników i sposobów ogrywania oraz konieczność pogodzenia tego we wspólnym graniu przyczyniły się ku temu, że na Pomorzu Zachodnim wytworzyła się swoja wyjątkowa wielobarwna regionalna kultura. Inspiracją do powstania Turnieju Muzyków Prawdziwych w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie stały się odbywające się przed laty Ogólnopolskie Turnieje Instrumentalistów Ludowych w Gryfinie. Pomysłodawcą i założycielem gryfińskich spotkań był pochodzący z Białorusi, a zamieszkały na powojennym Pomorzu Zachodnim znakomity cymbalista i animator kultury ludowej Edward Mojsak.

Turniej Muzyków Prawdziwych ma postać ogólnopolskiego konkursu w pięciu kategoriach konkursowych: soliści wokaliści, soliści instrumentaliści, zespoły śpiewacze, kapele oraz pary taneczne. Rekrutacja do udziału w konkursie odbywa się w trzech etapach:
  • Nadsyłanie zgłoszeń konkursowych pocztą tradycyjną lub poprzez formularz internetowy.
  • Zakwalifikowanie wybranych wykonawców do etapu finałowego przez jury w składzie: dr Weronika Grozdew-Kołacińska, Magdalena Tejchma oraz dr hab. Joachim Mencel, prof. AMK.
  • Konkurs finalistów podczas wrześniowej edycji Turnieju w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

Przesłuchaniom konkursowym towarzyszą wydarzenia takie jak koncerty z udziałem Orkiestry Symfonicznej, koncerty tradycyjne, warsztaty śpiewacze, warsztaty muzyczne dla dzieci, pokaz filmowy, dyskusja, zabawa taneczna oraz klub festiwalowy na Łące Kany we współpracy z Teatrem Kana w Szczecinie.

Tematem przewodnim VIII edycji Turnieju Muzyków Prawdziwych są języki regionalne oraz języki mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Całość pięciodniowych działań zakończy, jak co roku, koncert finałowy z udziałem laureatów Turnieju oraz gościa specjalnego – zespołu Hajda Banda / Гайда Банда. Koncert będzie transmitowany na żywo w mediach społecznościowych Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie (YouTube i Facebook).

Czym jest rozumiana przez nas prawdziwość? I czy można mówić o muzyce nieprawdziwej? Jak wiele barw może przybierać muzyka? Na te i na wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć już we wrześniu.